کلینیک دندانپزشکی دکتر سعادت روایی

دندانپزشک نمونه در سال 1389

فارغ‌التحصیل دوره عمومی از دانشگاه علوم‌ پزشکی شیراز در سال 1381

فارغ‌التحصیل دوره تخصص ترمیمی و زیبایی در سال 1392

سابقه 4 سال هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

سابقه فعالیت مطب با رشته تخصصی ترمیمی و زیبایی از سال 1392 تاکنون

نظام پزشکی : 89712