ونیر کامپوزیت یا فیسینگ کامپوزیت

کامپوزیت دندان توسط دندانپزشک در یک یا دوجلسه فرم داده می شود و نیاز به تراش دندان و قالب گیری ندارد.

حداقل زمان برای انجام این درمان ۲ ساعت برای هر فک می باشد. درمانهای کامپوزیت درمانهای قابل برگشت هستند زیرا نیاز به تراش دندان (در صورت انتخاب صحیح بیمار ) وجود ندارد. در صورتیکه به صورت صحیح و علمی درمان انجام گیرد به هیچ وجه نباید باعث التهاب لثه یا بدبویی دهان ایجاد شود.درمان کامپوزیت ونیر احتمال نیاز به پالیش دوره ای دارند احتمال تغییر رنگ درمان در طول زمان وجود دارد ناگفته نماند که رعایت بهداشت بیمار در طول مدت درمان بسیار موثر خواهد بود .

آدرس

شیراز-قدوسی غربی-نبش کوچه 13 – پلاک 35 – طبقه چهارم- واحد 6

تلفن تماس

07136267098-09308605866

ساعات کار

شنبه - چهارشنبه: 20:00 - 16:00