تفاوت لمینت سرامیکی و ونیر کامپوزیت (یا فیسینگ کامپوزیت )چیست؟

جنس ماده استفاده شده زمان مورد نیاز برای ساخت لمینت سرامیکی حدود دو تا سه هفته زمان مورد نیاز برای ساخت کامپوزیت ونیر یک جلسه برای یک فک نیاز به تراش دندان و قالب گیری و همکاری لابراتوار در لمینت سرامیکی وجود دارد معمولا نیازی به تراش و قالبگیری در درمان کامپوزیت ونیر یا فیسینگ کامپوزیت وجود ندارد. لامینیت سرامیکی نیازی به پالیش ندارد نیاز به پالیش در فاصله های زمانی شش ماه یا بیشتر در کامپوزیت ونیر وجود دارد. عدم امکان ترمیم و نیاز به تعویض در صورت لب پر شدن و چیپینگ در لمینت سرامیکی امکان ترمیم در صورت لب پر شدن در کامپوزیت ونیر وجود دارد.